بررسی سفارش

تکمیل فرم بررسی خرید اقساطی

مراحل خرید اقساطی از سایت های لینک مارکت :

مرحله اول : تکمیل فرم  و پیوست کردن تصویر چک ( جهت استعلام ) که در فرم تعبیه شده است.

مرحله دوم : تماس کارشناسان ما با شما و هماهنگی برای تعیین وقت تحویل مدارک ، پرکردن فرم ها و تحویل دستگاه بصورت حضوری